hjemmeside-henrik-nielsen-2048x1365

Dato

ALLESTRUP MASKINSTATION

Allestrup Maskinstation i Himmerland har anskaffet sig en SAMSON PG II 25 gyllevogn med udskudsaksel, der ved at fordoble sporbredden forhindrer uheldige spordannelser i slætgræsmarkerne.

Indehaver af Allestrup Maskinstation, Henrik Nielsen, råder i dag over syv SAMSON gyllevogne, heraf 2 med hjultræk og 1 med udskudsaksel.

Det er her på slætgræsmarker i omdrift, at SAMSON PG II 25 gyllevognen med udskudsaksel gør størst nytte, fortæller maskinfører Alexander Jakobsen fra Allestrup Maskinstation mellem Hobro og Aars.

Som altid kører Alexander Jakobsen i fastlagte kørespor hos maskinstationens mange kunder. Og her hører det med til Allestrup Maskinstations service, at der helst ikke skal være synlige spor i marken efter der lige er tilføjet 25 tons gylle pr. hektar til at skubbe udbyttet af næste slæt i vejret.

Maskinfører Alexander Jakobsen, Allestrup Maskinstation, viser her, hvordan en ekstra sporbredde på 800 millimeter i hver side, skåner slætgræsmarken og eliminerer spordannelsen, selv i våd jord.

Er der tale om en gammel græsmark med faste og tydelige kørespor, skyder jeg ikke akslen ud, for her er der ofte ikke noget at hente ved at gøre køresporet bredere, forklarer den erfarne og landmandsuddannede maskinfører.

Skydes ud under kørsel

På den treakslede SAMSON PG II 25 gyllevogn sidder udskudsakslen som den midterste.

Når jeg drejer ind i marken og finder sporet, aktiverer jeg udskudsakslerne, der langsomt og synkront skyder sig 800 millimeter ud til begge sider og dermed fordobler sporbredden og den del af marken, belastningen fordeles på, forklarer Alexander Jakobsen, der med et blik i spejlene hele tiden har styr på funktionen.

- Diskret og virkningsfuldt. Under arbejdet i marken fordobler udskudsakslen SAMSON gyllevognens sporbredde og fordeler belastningen over en sammenlagt sporbredde på 3,2 meter.

Også når akslen igen skal skydes ind på linje med de andre hjul sker det også mens vognen ruller.

Det er jo nogle kraftige stempler, der nemt kan skubbe en bunke jord op, hvis hjulene skydes ud, mens jeg holder stille. Udskudsakslen bærer jo lige så meget som de to andre aksler, forklarer han.

Kører på våd jord

Hjemme på Allestrup Maskinstation fortæller ejeren Henrik Nielsen, om sine bevæggrunde til at anskaffe sig en gyllevogn med udskudsaksel.

Det her er faktisk det tætteste, vi kommer en selvkørende gyllevogn. Med udskudsakslen fordeler vi nemlig trykket over et dobbelt så stort areal. Ganske som man gør det med en selvkørende gyllevogn med dogwalk, påpeger han.

Allestrup Maskinstation råder over syv SAMSON gyllevogne, af disse er der også to hjultræksvogne, der især gør nytte på kuperede arealer. SAMSON vognen med udskudsaksel anvendes især, når der udlægges gylle på slætgræsmarker.

Udover at fordele belastningen over et bredere spor, er det væsentligt, at der ikke skubbes kanter af jord op i sporets sider, når vi kører gylle ud på slætgræs, forklarer han.

Afværger spordannelse

Henrik Nielsen, der har drevet sin maskinstation fra adressen siden 2005, har stor erfaring med alle processerne med græsensilering, som den ene af maskinstationens tre snittersjak holdes beskæftiget hen over sommeren.

Vi ved, hvordan en tung gyllevogn i våd jord lige efter et slæt i visse tilfælde kan danne små jordvolde i sporets kant. Det generer både skårlæggeren og riven og kan i sidste ende medvirke til at føre jord med op i græsensilagen, hvad vi ikke ønsker. Og der er jo sådan, at den dag, hvor det er allerbedst at lægge gylle ud, og hvor vi får den bedste næringsstofudnyttelse, også er den dag, hvor jorden er våd, påpeger han.

- Det er især på nyudlagte slætgræsmarker, en SAMSON udskudsaksel kan skåne græsset ved at fordele belastninger over en større sporbredde. Det er vigtigt, at der ikke optræder sporkanter, hvor skårlægger og rive kan trække jord med ind i ensilagen.

800 millimeter hjul

Maskinstationen oplever da også kunder, der beder om at få kørt gylle ud med netop den vogn, der har udskudsaksel.

Det er, når der i en mark uheldigvis er kommet lidt for høje kanter på sporene. I nogle situationer kan vi i samme arbejdsgang trykke kanterne ned igen, så de ikke generer senere i sæsonen, forklarer han.

Henrik Nielsen har efterhånden gjort sig mange erfaringer med gylleudbringning. Herunder også selvkørende systemer med dogwalk, der kan fordele marktrykket i bredere spor.

Men vi er nødt til at se på prisen for gylleudbringning, og derfor kører jeg i dag alene med traktortrukne løsninger. Allerede i 2005 havde jeg en vogn med udskudsaksel. Men dengang kunne hjulene kun skydes halvt så langt ud. I dag kører vi med 800 millimeter dæk og akslen skydes dermed også 800 millimeter ud, fortæller han.

24 meter system

I dag råder Henrik Nielsen over 7 gyllevogne, 4 styk 25 tons og 3 styk 28 tons gyllevogne samt en enkelt lastvogn til at flytte gylle med.

85 procent af gyllen henter vi med vognene direkte i tanken og fragter således kun omkring 15 procent af gyllen ud til marken med lastvognen. Til gengæld flytter lastvognen en del gylle i løbet af året. Generelt kører vi med 24 meter system, og stort set alle kunderne har faste kørespor i slætgræsmarkerne.

Som nævnt har vi 2 vogne med hjultræk og det giver god mening heromkring, hvor der er en del bakker. Når vi nu har valgt at anskaffe os en vogn med udskudsaksel, tæller det da også, at prisen kun er en tredjedel af merprisen for en hjultræksvogn. Og så håber jeg, kunderne vil sætte pris på de situationer, hvor kvaliteten af gylleudbringningen bliver bedre, når det sker med en vogn med udskudsaksel, siger han.