Hvem er vi?

Privatlivspolitik

1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Samson Agrolize A/S (herefter kaldet ”virksomheden”, ”vi”, ”os”, eller ”vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2. VIRKSOMHEDENS ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I Forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt.
Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Virksomheden her:

Samson Agrolize A/S
CVR: 10963230
Adresse: Petersmindevej 6, 8800 Viborg
Att: Administration
Telefon: 69 15 15 15
E-mail: info@samson-agrolize.dk

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1 Besøgende på Virksomhedens hjemmesider og brugere af Virksomhedens online-tjenester

Når du besøger Virksomhedens hjemmeside eller bruger vores andre online-tjenester (f.eks. Facebook) kan Virksomheden behandle
oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser. 

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies på virksomhedens cookiepolitik). 

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når
du anvender vores online kontaktformular, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, produktinteresse, samt
øvrige oplysninger du giver til os. 

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante
produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online
tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. 

Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider
baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold. 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og online tjenester) tilgængelig for dig
(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)/f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og
cookiebekendtgørelsen §3). 

Vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i 2 år.

3.2 Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Virksomheden, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelse, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange de ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos eksempelvis Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettet markedsføring.

Vores grundlag for behandling er vores legitime interesser i at efterkomme dit ønske om at modtage markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven (databeskyttelses-forordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring i 2 år.

3.3 Besøgende på Virksomhedens kontor(er)

Når du besøger et af Virksomhedens kontor(er) behandler vi personoplysninger om navn, firmanavn, titel samt øvrige oplysninger du vælger at give til os.

Vi behandler disse personoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager, Vores grundlag for behandlingen er vores legitimer interesser i at forebygge kriminalitet (databeskyttelses-forordningen artikel 6(1)(f)).
Vi opbevarer vores registrering af gæster i receptionen i 2 år. Vores register over besøgende gemmes sikker og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Registret gennemgås alene af personer, der har arbejdsbetinget behov for det.

De steder vi har TV-overvågning, oplyser vi om det i overensstemmelse med tv-overvågningsloven §3, stk. 1. Alle optagelser lagres sikkert og afspilles kun, hvis det er nødvendigt f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Optagelser afspilles alene for personer der har et arbejdsbetinget behov for det. Optagelserne overskrives typisk efter en kort periode, medmindre et problem er identificeret, der kræver undersøgelse, såsom tyveri. 

Vi opbevarer oplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning i op til 30 dage efter indsamlingen.

3.4 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Virksomheden

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Virksomheden eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, virksomhedsadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.
Vores grundlag for behandlinger er aftalen med dig
(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør (databeskyttelses-forordningen artikel 6(1)(f)).
Vi opbevarer ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere
og/eller leverandører i op til 5 år.

4. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

Virksomheden kan videregive din personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber.

Virksomheden kan endvidere videregive din personoplysninger til offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive din personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande udenfor EU/EØS (tredjeland).
Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

Vi kan også overføre din personoplysninger til usikre tredjelande. Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.
Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-kommissionens hjemmeside.
Ønsker du yderligere information om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

6. OPBEVARING, DATAIONTEGRITET OG SIKKERHED

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når en sker på baggrund af vores legitime interesse.

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som behandler om dig.
• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
• Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage din personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.
• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

8. OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside. Denne politik har versionsnr. 01 er gældende fra september, 2022.
da_DKDansk