Hvem er vi?

Udskifter konsekvent sin gyllevogn efter 3 år

– EN GYLLEVOGN SKAL VÆRE REN OG PÆN

Til højre markmand Lukas Kolsch, der forestår udkørsel af knapt 50.000 tons gylle hvert år fra den store malkekvægsbesætning nær Tinglev – Martin Damsteegt til venstre. 

Når man placerer sig med 1.000 malkekøer i landskabet, er det vigtigt at have omgivelsernes accept. Markmand Lukas Kolsch hos mælkeproducent Martijn Damsteegt nær Tinglev vasker gerne gyllevognen en ekstra gang.

Det er ikke alene fordi, traktor og gyllevogn skal se godt ud, at mælkeproducent Martijn Damsteegt ved Tinglev vasker sin nye Samson PG II 28 hyppigt og skifter den ud hvert tredje år.

– Men det indgår da i strategien, medgiver både Martijn Damsteegt og den 800 køer store bedrifts markmand, Lukas Kolsch, der styrer produktionen af grovfoder til den store mælkeproduktion på henholdsvis Hedsgaard og Mindegaarden nær Tinglev.

– Vi lægger vægt på, at maskinerne ser godt ud og prøver at holde gyllevognen nogenlunde ren, når der er tid til det.

Selvom landbruget nyder stor anerkendelse i lokalområdet, er image og omdømme et vigtigt element for at sikre, at lokalbefolkningen taler pænt om landbruget. 

Ordentlighed i hverdagen

Martijn Damsteegt glæder sig over, at et par af familiens fire børn fik rosende omtale i TV Syd og i Børneavisen for at samle bortkastede øldåser i markkanterne og derved engagere sig i det lokale landbrugs dagligdag.

Et godt omdømme i lokalsamfundet er vigtigt. Det var en succes da to af Martijn Damsteegts egne børn fik kammeraterne til at hjælpe med at samle bortkastede øldåser fra markerne. De kom både i TV Syd og – som her – i Børneavisen for initiativet.

Imens sender markmand Lukas Kolsch en kærlig tanke til SAMSON-konstruktørerne.

– Det er et meget enkelt og robust design, og der er godt styr på, at slangerne ud til nedfældertanden tømmes, så der stort set ikke er gyllespild på vejene, når vi kører frem og tilbage mellem mark og gylletank, siger Lukas Kolsch om arbejdet med de knap 50.000 tons gylle i nærområdet. 

Små, men vigtige detaljer sikrer mod gyllespild på de offentlige veje. Lukas Kolsch viser her den lukkemekanisme på SAMSON TD 12 græsmarksnedfælderen, der gør den næsten drypfri under transport.

– Jeg gør mig umage med pumpekranen, men lige præcis når jeg er færdig og skal svinge den ind på plads, er det næsten umuligt at undgå, at der drypper lidt gylle på tanken. Det ses straks og gør det svært at holde vognen nogenlunde ren under arbejdet, siger han og beklager, at han heller ikke lige har en smart løsning på dette.

Ekspansiv strategi

Siden Martijn Damsteegt og familie i 2014 valgte at flytte fra Holland til Danmark, har bedriften udviklet sig markant.

– Det var netop begrænsningerne i at kunne udvikle mælkeproduktionen i mit tætte hjemland, der fik os til at vælge Danmark og en cirka 100 køer stor bedrift for syv år siden, siger han.

– Vi er fortsat under ekspansion og udvider i år til 1.000 køer. Med en let stigende græsandel og egenproduceret protein i foderrationen, er majs fortsat et dominerende grovfoder for os. Sammenlagt er der behov for 200 hektar græs og 300 hektar majs, dels fra egne 250 hektar samt tilforpagtede arealer og aftaler om majs, der købes ab mark.

Konsekvent strategi

Da Martijn Damsteegt etablerede sig i Sønderjylland og selv ville forestå gylleudbringningen, var det først med en SAMSON PG 20, så en SAMSON PG II 25 og nu det seneste skift til en treakslet SAMSON PG II 28 med lavtryksdæk og en brugt 12 meter græsmarksnedfælder.

– Vi køber vognene som nye og skifter altså hvert tredje år. Det giver en stor tryghed og nu, hvor der er tre års garanti på SAMSON gyllevogne, ved vi ganske præcis, hvor vi er med omkostningerne. Med et kendt og populært mærke opnår vi en attraktiv gensalgspris for den brugte vogn, som Samson Agrolize servicerer og derfor kender vældigt godt, vurderer Martijn Damsteegt.

Det er Lukas Kolsch, der forestår det meste af gylleudkørslen med bedriftens eget grej. I sæsonen får han hjælp i marken af en eller et par af de i alt 14 medarbejdere, der fortrinsvis arbejder i staldene.

Delvis pløjefri

Med fem eller seks slæt græs fra de 200 hektar græs, er det rart at kunne styre gyllenedfældningen selv.

– Vi kører med faste 12 meter kørespor i græsmarken – også med frakørselsvogne – og har nu en 12 meter nedfælder og en ny traktor, der sagtens kan klare den nye PG II 28 vogn. Vi forestår selv skårlægning, men har maskinstationen til at snitte og køre græsset hjem med frakørselsvogne. Gyllen nedfælder vi få timer efter, snitteren er kørt ud af marken, fortæller Lukas Kolsch.

– Alt gyllen nedfældes og vi dyrker stort set kun grovfoder. Vi bytter nogle arealer med kartoffelavlere i området og har i år 13 hektar vårbyg og 10 hektar vårbyg/ærter, som er for lidt til at retfærdiggøre investering i slangebom.

– Her nedfælder vi så gyllen forud for disse afgrøder og har derfor kun de to nedfældere, en 7,5 meter sortjordsnedfælder og en 12 meter græsmarksnedfælder. Til majs efter majs pløjer vi for at få stubbene ned i jorden, men kører ellers pløjefrit. Først en neddeling af planterester med en tallerkenharve, herefter nedfælder vi gyllen med vores sortjordsnedfælder, en 7,5 meter tandskærsnedfælder, og slutter så forberedelserne med en dybharvning i 20-25 centimeters dybde.

– Dermed nedfældes alle 45.000 til 50.000 kubikmeter gylle her fra bedriften. Ikke mindst på grund af græsmarksnedfælderen har vi et fint og rent grovfoder. Der er bogstaveligt talt ikke tilsvining af græsset, når vi efter hvert slæt nedfælder gyllen med vores SAMSON TD 12 græsmarksnedfælder, viser Lukas Kolsch.

Nem at trække

Den nye SAMSON PG II 28 er født med 800 millimeter lavtryksdæk og er ifølge Lukas Kolsch utrolig nem at trække. 

– Vi har ingen bakker her og praktiserer faste kørespor i et 12 meter system.

– Når vi fra næste år får al gyllen gennem det nye biogasanlæg, der er ved at blive bygget i Kliplev, kommer vi til at køre lidt mindre på vejene, fordi vi sammen med afgasningen får flyttet gyllen ud i de tanke, der ligger ude ved markerne, siger Lukas Kolsch.

Renere hjul med efterafgrødegræs

Martijn Damsteegt bemærker i øvrigt, at det høje efterafgrødekrav på bedriften trods alt også har sine lyse sider. 

– Jeg kan se, der er det mindre tilsvining af vejene, når vi kører majsen hjem.

Efterafgrødegræsset, som vi har i alle vore majsmarker, betyder, at der er mindre mudder på hjulene og dermed mindre svineri på vejene, lyder iagttagelsen.

Det nye gyllegrej er forberedt til det meste.

– Vi ved jo, der sælges en del brugte vogne til Tyskland, så det hører med til en høj gensalgsværdi, at vognen nemt kan eksporteres som brugt til Tyskland uden for store ombygninger.

– Derfor ved jeg allerede nu, at når vi om tre år skal skifte til en ny igen, bliver det nok med både luftbremser og NIR-udstyr til realtids-monitorering af næringsindhold i gyllen, spår Martijn Damsteegt.

Når man placerer sig med 1.000 malkekøer i landskabet, er det vigtigt at have omgivelsernes accept. Markmand Lukas Kolsch hos mælkeproducent Martijn Damsteegt nær Tinglev vasker gerne gyllevognen en ekstra gang.

da_DKDansk