Hvem er vi?

Maj 2020

Gårdmaskine med enorm kapacitet

HOS ET FYNSK MASKINSAMARBEJDE KALKULERER DRIFTSLEDER MARTIN ØSTERBY MED 100% KAPACITETSUDNYTTELSE AF EN NY SAMSON PGII28 MED 36 METER SAMSON SHB4 SLANGEBOM. HVERT ÅR.

Det blev sent den 23. marts før gylleudbringningen kunne begynde for det fynske maskinsamarbejde mellem fire ejendomme. På de i alt 2.300 hektar skal der fordeles 70.000 til 80.000 tons gylle og derfor blev der kørt i døgndrift de første dage.

– Vi kørte uafbrudt i 16 døgn og var på et tidspunkt oppe på at udbringe 2.600 kubikmeter på 24 timer. Forklaringen er, at vi kunne udbringe op til 55 tons gylle pr. hektar forud for majs samt at det hele er optimeret uden for meget kørsel på vejene, fortæller driftsleder Martin Østerby, der står for markarbejdet på de fire ejendomme.

Til sæsonen har bedriften investeret i en ny gyllevogn, en SAMSON PGII28 med en ny SAMSON SHB4 slangebom med 36 meters arbejdsbredde.

FRA 24 TIL 36 METER

– Vi er i proces med at omlægge fra 24 meter til 36 meter kørespor og har i den anledning valgt også at investere i nyt SAMSON gylleudstyr til denne sæson, fortæller Martin Østerby.

– I sæsonens begyndelse delte vi gyllen til to tildelinger i vintersæden, men efterhånden som sæsonen skred frem og vejret blev stabilt, fik flere og flere af markerne hele mængden på én gang. Det er en af forklaringerne på den store kapacitet, vi har kunnet opnå i år, forklarer driftslederen.

– Kapaciteten er beregnet efter, at vi skal leje til udbringningen af 20.000 kubikmeter gylle i tre ud af fem år. Hertil kommer, at vi har 70-100 hektar, hvor en hjultræksvogn ville være på sin plads. Her vil vi også leje en maskinstation til arbejdet.

OPTIMERING

Martin Østerby nævner disse forhold som vigtige i bestræbelsen på at kunne optimere kapaciteten til det yderste og dermed opnå 100% udnyttelse af SAMSON gyllevognen hvert år.

– Det er jo en smule usædvanligt for et landbrug at investere i en ny avanceret gyllevogn. Langt de fleste gyllevogne kører jo hos maskinstationer, som er meget konkurrencedygtige på gylleudbringning. Men i vores tilfælde har vi kunnet investere i egen gyllevogn, fordi vi kan kalkulere 100% udnyttelse hvert år, forklarer han.

– Og så er der da også nogle fordele ved at kunne disponere i forhold til hele vores helt egne arbejdsprocesser hele tiden. Der har maskinstationerne jo et hensyn til hele sin kundekreds, og det slipper vi for, påpeger Martin Østerby.

MINIMUM TO LÆS I TIMEN

I sine bestræbelser på at fastholde en høj udnyttelse af investeringen kalkulerer Martin Østerby hele tiden på behovet for at indsætte lastvogns transport og en buffertank i processen. Ligeledes skal tilkørselsforhold for lastbil og antallet af flytninger af buffertank overvejes i forhold til og undgå unødig spildtid.

– Som en grundregel skal vi altid kunne holde en kapacitet på mere end to læs i timen. Rigtigt meget afhænger naturligvis af udbringningsmængden pr. hektar, for eksempel til de 600 hektar majs, vi udbringer gylle til.

HØJDESENSORER

Efter en grundig testperiode er 2020 første sæson, hvor den nye højdesensor på SHB4 slæbeslangebom fra SAMSON er på markedet.

– Specielt i 36 meter versionen og med det lettere kuperede terræn her på Fyn er det en stor fordel med højdesensorer på bommen. Det er en fornøjelse at se bommen tilpasse sig terrænet under kørslen og for de to faste maskinfører er det en kæmpe lettelse ikke konstant at skulle have opmærksomheden på bommen og risikere, den banker i jorden. Det er jo en bred bom at holde øje med, fastslår den fynske driftsleder.

– Det er jo et stykke avanceret teknologi med fire fordelere ude på bommen og krøjemotorer og så videre, anerkender Martin Østerby i sin begejstring for den nye SAMSON slæbeslangebom.

NØGLEFÆRDIG TIL SÆSONEN

Sammenkoblingen med bedriftens John Deere 8345R foregik hos Samson Agrolize i forbindelse med leveringen af den nye gyllevogn forud for sæsonen.

– Der var også en medarbejder hos os den første dag til at sætte maskinen igang. Men herefter kørte det hele problemfrit.

– Jeg er ganske imponeret over, hvor smertefrit igangsætningen og drift af et stykke så avanceret teknologi egentlig foregår. Faktisk er vi ikke vant til at det går så problemfrit, når vi investerer i avanceret grej, der skal bruges så intensivt gennem et helt forår. Her må jeg sige, at Samson Agrolize gør det godt, lyder det uopfordret fra Martin Østerby.

da_DKDansk