Hvem er vi?

Sæsontjek er den bedste forsikring mod nedbrud

Bag den konstant forbedrede udnyttelse af husdyrgødningen hører grej, der med stor kapacitet kan udbringe og placere gyllen lige der, hvor det gør allermest nytte. Det kræver specialister, der kan holde udstyret kørende dag og nat i højsæsonen.

Det hører til sjældenheder, at alle Bejstrup Maskinstations 21 gyllevogne er hjemme samtidigt. Medejer af maskinstationen Rasmus Kold Kristiansen er godt tilfreds med at Samson Agrolize’s stærkt specialiserede servicemontører forestår det årlige sæsontjek på den store vognpark.

Der er nogle af Bejstrup Maskinstations gyllevogne, der på det nærmeste kører året rundt, og så er der dem, de kalder forårsvogne. En forårsvogn kører 30.000 til 70.000 kubikmeter gylle ud om året, mens en helårsvogn godt kan nå et godt stykke op over 100.000 kubikmeter om året.

Det er svimlende tal, maskinstationens i alt 21 gyllevogne præsterer. Svimlende ligesom alle andre tal, der beskriver den store maskinstation, der servicerer det husdyrtætte landbrug i hele det sydvestlige Vendsyssel og det meste af Himmerland.

– Lige nu er vi omkring 135 ansatte, størstedelen beskæftiget med landbrugsarbejde, forklarer en af ejerne, Rasmus Kold Kristiansen.

SPECIALISTER TIL SÆSONTJEK

Som en fast årlig rutine, sørger Samson Agrolize for at holde gyllegrejet i tiptop stand ved at gennemføre et årligt servicetjek på alle gyllevognene.

– Ligesom vi holder resten af maskinparken i en god funktionel stand, så sætter vi pris på at også vores gyllevogne bliver det. Servicemontørerne fra Samson Agrolize, Søren Nielsen og Kaare Ernstsen, kender alle vognene og de redskaber, vi har på dem, og vi ønsker naturligvis at holde dem problemfrit kørende. Derfor har vi dem til at foretage det årlige tjek, så vi undgår havarier og stop midt i travlheden, forklarer Rasmus Kold Kristiansen.

Bejstrup Maskinstation har efterhånden styret investeringerne således, at de 20 vogne af vognene og næsten alle redskaber idag er af SAMSON fabrikat.

– Det er det mest praktiske, når vi skal have det hele til at gå op, at det hele passer sammen og kan kombineres. Det giver en nemmere hverdag for både vores medarbejdere og for kunderne, at alle er fortrolige med grejet, siger Rasmus Kold Kristiansen.

HJUL OG NAV

Det årlige sæsontjek af gyllevognene hos Bejstrup Maskinstation påbegynder Samson Agrolize allerede midt på sommeren efter den hektiske forårssæson, og hvor maskinstationen sagtens kan tage nogle af vognene ud til sæsontjekket.

– Denne her vogn er fra 2004 og har kørt omkring 650.000 kubikmeter gylle ud i sin tid. Og nu får den så den store tur og vil herefter kunne køre mange år endnu som forårsvogn, fastslår Søren Nielsen.

Serviceteam

Hvad de to Samson Agrolize service-montører, Søren Nielsen og Kaare Ernstsen ikke ved om en Samson gyllevogn, ved ingen. Året rundt bruger de al deres arbejdstid på at servicere, reparere og sæsontjekke Samson gyllegrej. 

– At hjul og nav helst ikke må bukke under med fyldt tank giver sig selv. Når vi som her, skifter hjul og nav, tjekker jeg også lige akslen for skader og begyndende revnedannelse. Med et særligt spray i to farver, kan vi finde selv de mindste begyndende revnedannelser, og her valgte vi at skifte to af akslerne, viser Søren Nielsen.

Kontrastfarve

Med henholdsvis rød og hvid kontrastfarve kan Søren Nielsen tjekke denne 16 år gamle hjulaksel for mikroskopiske revnedannelser og komme et harveri i forkøbet.

SANDET SLIDER

Når det gælder slid på pumpetårn, pumpe, trevejshane og rør, udgør det, Samson-folkene i daglig tale kalder sandgylle, en særlig udfordring.

– Her på egnen bruget stort set alle kvægbedrifterne sand i sengebåsene, og det kan ses på grejet. Rør, haner, pumpevinger og pumpehus slides indefra, og her tjekker vi naturligvis altid, om der er godstykkelse nok til endnu en sæson, viser Søren Nielsen.

Når det gælder slid på pumpetårn, pumpe, trevejshane og rør, udgør det, Samson-folkene i daglig tale kalder sandgylle, en særlig udfordring.

– Her på egnen bruget stort set alle kvægbedrifterne sand i sengebåsene, og det kan ses på grejet. Rør, haner, pumpevinger og pumpehus slides indefra, og her tjekker vi naturligvis altid, om der er godstykkelse nok til endnu en sæson, viser Søren Nielsen.

Godset slides væk

I denne trevejs-ventil er godset slidt så meget væk indefra, at der ikke er noget til at holde O-ringen på plads. – Det vil helt sikkert ende med, at der opstår en irriterende utæthed undervejs i den kommende sæson, når O-ringen skydes ud, viser servicemontør Søren Nielsen, Samson Agrolize.

– Her er godset slidt så meget væk, at O-ringen ikke mere kan holdes på plads og holde flangen tæt ret meget længere. Derfor blev vi nødt til at skifte hele trevejs-ventilen.

Søren Nielsen nævner også et tilfælde, hvor det indvendige rør inde i tanken var slidt igennem og vognen derfor ikke kunne holde gyllen omrørt henne i den bagerste del.

FOREBYGGENDE ARBEJDE

Den store erfaring og dybe kendskab til hver eneste detalje på Samson-maskinerne kommer ikke af ingenting.

– Jeg har nemlig selv arbejdet her på maskinstationen, før jeg kom til Samson Agrolize, fortæller Søren Nielsen, der har en uddannelse som landbrugsmaskinemekaniker.

De stærkt specialiserede servicemontører hos Samson Agrolize har hver sin veludstyrede servicevogn og klarer stort set alle sæsoneftersynene ude hos kunderne. Normalt arbejder de to og to under sæsoneftersynene, mens de kører hver for sig i højsæsonen.

Servicevogn

Med sig i sin servicevogn har servicemontør Søren Nielsen fra Samson Agrolize de fleste gængse reservedeel og sliddele til Samson vognene. Og så er der jo ikke længere til Viborg end vi hurtigt kan skaffe, hvad vi skal bruge, siger han.

– Fra 1. februar og indtil højsæsonen er slut fungerer vi især som udrykningstjeneste, der med kort varsel kan hjælpe, hvis der sker nedbrud under arbejdet. Resten af året laver vi ikke andet end at forebygge nedbrud i højsæsonen, forklarer Søren Nielsen sin funktion.

Kontakt til Samson Agrolize serviceteam + 45 69 155 112.

da_DKDansk